Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (2023)

De Daily Stand-up (of Daily Scrum of dagstart) is een erg belangrijke Scrum meeting. Sommige mensen zien de dagstart als een verspilling van tijd. Onzin! Wij vinden het een fantastische tool om juist op een meer efficiënte manier aan de slag gaan.

Daarom hierbij 5 Daily Stand-up meeting tips om deze 15 minuten goed te laten verlopen.Wil je weten wat de valkuilen zijn, lees dan vooral verder want die hebben we ook voor je opgesomd.

Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (1)

De 5 Daily Stand-up tips:

Allereerst is het goed om te vermelden dat iedereen een Daily Stand-up anders aanpakt, en dat is prima. Blijf je welaltijd focussen op efficiëntie en prioriteiten. Praat over het proces en vermijd diepe inhoudelijke discussies.

1. Iedereen beantwoordt drie Daily Stand-up vragen

De drie standaardvragen zijn:

 • Wat heb je sinds de vorige stand-up gedaan?
 • Wat ga je doen tot aan de volgende stand-up?
 • En welke obstakels/risico’s zie je?

Deze vragen zijn een goede trigger voor het team om in te zien wat er gedaan is en waar nog werk aan de winkel is. Het is bij deze vragen overigens wel het belangrijkste om de focus te leggen op huidige taken en de obstakels die daarbij eventueel aan bod komen. De focus ligt dus op de laatste twee vragen. Het is van belang om vroegtijdig aan je team te laten zien waar je tegenaan loopt. Op deze manier blijf je hier niet langer mee zitten dan nodig en wellicht kan iemand je makkelijk verder helpen. Op een Stand-up in een marketing team kun je denken aan: “ik moet zo iets in de software Adobe Illustrator doen, maar ik ben daar niet zo handig mee, wie kan mij helpen?”. Binnen een marketing team is er altijd wel iemand die goed is met deze software, waardoor het obstakel zichzelf snel oplost.

(Video) The Three Requirements of a Good Relationship

Naar trainingsoverzicht

Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (2)

Meer weten over Agile Marketing? Check het artikel.

2. Blijf staan!

Dit zorgt ervoor dat iedereen meer focus houdt, waardoor de meeting korter duurt en effectiever is. Als er mensen zijn die de verleiding niet kunnen weerstaan om te gaan zitten: houd de meeting in een ruimte zonder stoelen of schuif alle stoelen weg. Op deze manier weet je zeker dat het een staande meeting blijft. Staande meetings duren gemiddeld 35% korter.

Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (3)

3. Houd de Stand-up voor het Kanban bord

Zorg dat iedereen het bord altijd heeft bijgewerkt voor de stand-up. Dit is van groot belang om de meeting goed te laten verlopen. Het team moet kunnen zien wat is afgemaakt en waar nog aan wordt gewerkt. Bovendien geeft het het team direct de mogelijkheid om obstakels te verwerken in het bord. Ook als er nieuwe taken ontstaan door wat er tijdens de stand-up wordt besproken kunnen deze direct op het bord worden bijgewerkt.

4. Alles wat je vertelt, vertel je aan het hele team!

Vermijd dat een Stand-up een status update naar de Scrum master (zie hier een overzicht van Scrum Master taken) wordt, of dat één op één gesprekken gevoerd worden tijdens de meeting.Deze (helaas veelgemaakte) fout zorgt er eigenlijk voor dat het doel van de Daily Stand-up meeting niet wordt behaald. Hoe kan je dit nou voorkomen? Bedenk je bij alles wat je inbrengt tijdens de meeting of het van waarde is voor iedereen in de ruimte. Als dit niet het geval is, bespreek het dan buiten de Daily Stand-up meeting om.

(Video) Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | TED

5. Plan de meeting op een moment dat het beste past bij jouw team (maar varieer niet per week)

Dat kan in de ochtend zijn, maar ook in de middag of juist aan het einde van de dag. Hier zijn geen strikte regels voor. Maar, het is wel belangrijk om een bepaalde mate van routine en consistentie aan te houden. Het Agile Manifesto (een inspiratiebron voor Scrum) stelt niet voor niets: “Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is essential”. Door de Stand-up altijd op dezelfde tijd en op dezelfde plek te houden reduceer je de hoeveelheid werk die je aan organisatie besteedt tot een minimum. Je reserveert één keer een zaaltje en communiceert één keer tijd en locatie naar je team. Vanaf dan heb je er nooit meer werk aan.

Naar trainingsoverzicht

Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (5)

De 4 Daily Stand-up valkuilen:

1. Teamleden praten tegen de Scrum Mastertijdens de Stand-up

In plaats van tegen het hele team. Onthoud: alles wat je zegt moet van waarde zijn voor iedereen in de ruimte. Om te voorkomen dat dit gebeurt kun je als Scrum Master afwezig blijven of je op de achtergrond houden bij de Stand-up, het team is immers verantwoordelijk.

2. Teamleden introduceren nieuwe ideeën die eigenlijk in een planning meeting thuishoren

Daar is de Daily Stand-up niet voor bedoeld, dus bespreek dit in de planning meeting. Alleen de eerder besproken drie vragen komen aan bod tijdens de meeting. Hier moet de Scrum Master scherp op zijn, maar ook teamleden mogen elkaar corrigeren.

3. Er wordt te lang stilgestaan bij wat men gisteren heeft gedaan

De focus moet tijdens een Daily Stand-up liggen op vandaag en de obstakels. Zo wordt sneller vooruitgang geboekt. Kleine problemen blijven klein door ze te benoemen en de oorzaak weg te nemen. Ook afhankelijkheden tussen taken die komen gaan zijn belangrijk om te benoemen. D

(Video) How to gain control of your free time | Laura Vanderkam

4. Er wordt gewacht tot iedereen aanwezig is

Je verspilt hierdoor (kostbare) tijd met het hele team. Eigenlijk beloon je de mensen die te laat zijn door te wachten. De mensen die te laat zijn of de meeting missen, zullen de volgende keer extra hard hun best doen om aanwezig te zijn als je gewoon start. Onze ervaring is dat vrijwel het hele team binnen drie Stand-ups altijd op tijd is als je deze werkwijze hanteert. Niet wachten dus!

Ook interessant

 • Scrum: het nut van een takenbord
 • Daily Scrum of dagstart

Volg ons op LinkedIn (we delen onze blogs met je)

\n1. Teamleden praten tegen de Scrum Master tijdens de Stand-up in plaats van tegen het hele team.

Onthoud: alles wat je zegt moet van waarde zijn voor iedereen in de ruimte. Om te voorkomen dat dit gebeurt kun je als Scrum Master afwezig blijven of je op de achtergrond houden bij de Stand-up, het team is immers verantwoordelijk.

\n2. Teamleden introduceren nieuwe ideeën die eigenlijk in een planning meeting thuishoren

Daar is de Daily Stand-up niet voor bedoeld, dus bespreek dit in de planning meeting. Alleen de eerder besproken drie vragen komen aan bod tijdens de meeting. Hier moet de Scrum Master scherp op zijn, maar ook teamleden mogen elkaar corrigeren.

(Video) How To Create A Contact Scheduler Application In Excel From Scratch [Masterclass + Download]

3. Er wordt te lang stilgestaan bij wat men gisteren heeft gedaan

De focus moet tijdens een Daily Stand-up liggen op vandaag en de obstakels. Zo wordt sneller vooruitgang geboekt. Kleine problemen blijven klein door ze te benoemen en de oorzaak weg te nemen. Ook afhankelijkheden tussen taken die komen gaan zijn belangrijk om te benoemen.)

\n4. Er wordt gewacht tot iedereen aanwezig is

\nJe verspilt hierdoor (kostbare) tijd met het hele team. Eigenlijk beloon je de mensen die te laat zijn door te wachten. De mensen die te laat zijn of de meeting missen, zullen de volgende keer extra hard hun best doen om aanwezig te zijn als je gewoon start. Onze ervaring is dat vrijwel het hele team binnen drie Stand-ups altijd op tijd is als je deze werkwijze hanteert. Niet wachten dus!" } } ]}

Daily Stand-up: 5 tips voor een goede meeting (+checklist download) (6)

Over de auteur: Rik van der Wardt

Rik is Agile Coach met specialisatie op innovatie en zelforganisatie. Zijn expertise ligt op het ontwikkelen van teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en tot waardevolle vernieuwing komen. Dit doet hij door het inzetten van elementen uit het Agile gedachtegoed, het aanspreken van intrinsieke drive, een dosis gezond verstand en aanstekelijk enthousiasme.

(Video) How to stop screwing yourself over | Mel Robbins | TEDxSF

FAQs

What are the questions asked during daily stand up meetings? ›

Scrum's daily standup questions

Scrum's 3 daily standup questions are: What did you do yesterday? What will you do today? Are there any blockers or impediments preventing you from doing your work?

How do I organize my daily stand up? ›

6 tips to make your daily stand-ups more effective
 1. Keep your stand-ups short and focused. ...
 2. Use templates to inspire and guide your next stand-up. ...
 3. Introduce some fun to the process. ...
 4. Set aside time for feedback after. ...
 5. Use a checklist for more effective stand-up meetings. ...
 6. Try asynchronous stand-up meetings.
May 9, 2022

How do you run an effective daily stand up meeting? ›

6 steps to more effective stand-up meetings
 1. Find a time and keep it there. Commitment and consistency are key components of the Agile methodology. ...
 2. Make sure all team members participate. ...
 3. Establish a clear leader. ...
 4. Keep it short. ...
 5. Clearly define the purpose. ...
 6. Table side conversations.
Oct 20, 2022

What should a daily standup meeting say? ›

Daily stand-up meetings should bring the whole team together for a brief discussion of what is currently going on in everyone's working day. The main things you should aim to cover are what tasks are currently getting started, updates on currently underway tasks, and wrap-ups of any projects that are coming to an end.

How do you make a stand up meeting interesting? ›

How can I make my daily stand up interesting? To make your daily stand up interesting, add variety to the meeting: add ice breaker questions, tell anecdotes, or invite people from other departments as guests (but make sure they only act as spectators).

How do you talk in a stand up meeting? ›

To know what to say in standup meetings, keep these 10 simple principles in mind:
 1. Only mention what's relevant for most meeting participants.
 2. Focus on items that impact today's work.
 3. Communicate blockers that affect your work.
 4. Acknowledge dependencies you're responsible for.
 5. Hold each other accountable.

What are three questions that must be answered in daily standup meeting? ›

More specifically, Geekbot lets your team run asynchronous standup meetings inside Slack, by sending a direct message within Slack to standup participants asking them the 3 daily scrum questions: What did you do yesterday? What did you do today? Anything blocking your progress?

What is the primary goal of a daily standup meeting? ›

Why is the daily standup important? The point of the daily standup meeting is to aid team coordination. This fast feedback loop helps teams align and stay on track, which is similar to a huddle in football. If an issue pops up, you can address it quickly and keep projects on track.

How much time should a daily standup usually take? ›

Most experts agree that stand-up meetings should last no longer than 15 minutes, and that each team member should plan to speak for up to one minute, but no longer.

Should you take notes during standup? ›

Yes of course, you should put down small words to depict what was discussed or Moments of meeting in a very summarized way. It'll help you plan better. Daily stand up meetings are not intended to go longer than 15-20 minutes but one should always note the blockers/stuck points.

Who leads daily stand-up meeting? ›

Who leads, what's the focus and how long should they take? Organised and facilitated by the Scrum Master, the intent behind a daily stand-up is that the team come together for a status check – to make sure that everyone is aligned and has visibility over what is going on, good and bad.

What happens in a daily standup? ›

And these meetings really are quick — most daily standups only last about 15 minutes. Teams meet at the same time each working day to take turns sharing what they worked on the day before, what they plan to work on that day, and what obstacles stand in their way.

What are standup goals? ›

In Agile, a stand-up meeting (or a “standing meeting”) is a short meeting between a team that is held on foot. The goal is to go over important tasks that have been finished, are in progress, or are about to be started.

Is daily standup micromanagement? ›

Your job is creating a comfortable space for discussion and come up with a conclusion knowing you can be wrong. Once you go through this process, the daily standups aren't micromanaging. Everyone is accountable to reach the goal you all set together.

How many key questions are asked in a daily standup meeting? ›

A quick Google search will show you that the 3 daily standup questions in a scrum meeting are: What did you do yesterday? What will you do today? What (if anything) is blocking your progress?

What are the 5 steps of kanban implementation? ›

There are five main steps to implementing a Kanban system:
 • Visualize your current workflow.
 • Apply Work-in-Process (WIP) limits.
 • Make policies explicit.
 • Manage and measure flow.
 • Optimize iteratively with data.

What are the 5 key elements of a Kanban board? ›

Elements of a kanban board. David Anderson established that kanban boards can be broken down into five components: Visual signals, columns, work-in-progress limits, a commitment point, and a delivery point.

What are the six 6 Rules of Kanban? ›

Toyota has six rules for the effective application of Kanban: 1) Never pass on defective products; 2) Take only what is needed; 3) Produce the exact quantity required; 4) Level the production; 5) Fine-tune production; and 6) Stabilise and rationalise the process.

What are some good questions to ask a speaker? ›

How did you set yourself apart from others who wanted the same job? What is the best career advice you've ever received? What advice would you give to your younger self at the start of your career? What impresses you the most when you are considering hiring someone?

How long should a stand-up meeting last? ›

Keep it short. Most experts agree that stand-up meetings should last no longer than 15 minutes, and that each team member should plan to speak for up to one minute, but no longer.

Videos

1. 5 Management Tips to Becoming a Great Manager
(Don Georgevich)
2. My 10 Time Management Tips I use to Balance my Life as a Wife, a Jewish Mom, a doctor and a YouTuber
(frum it up)
3. 4 BEST Kegels for Men POSITIONS for FAST STRENGTH GAINS
(Michelle Kenway)
4. How to stay calm when you know you'll be stressed | Daniel Levitin
(TED)
5. Matthew McConaughey | 5 Minutes for the NEXT 50 Years of Your LIFE
(Video Advice)
6. The secrets of learning a new language | Lýdia Machová
(TED)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 01/06/2023

Views: 5750

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.